Informació legal

Responsabilitat del lloc web

Fesomia una la marca comercial d’Enraona Internet SL, amb CIFB 55506232 i amb domicili al carrer del Comte de Sicart, 16 2n. 43480 Vila-seca, la qual actua com titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web wp.fesomia.cat

Concepte d’usuari

La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest «Avís legal» en la versió publicada per Fesomia en el mateix moment que l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present «Avís legal» en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que poden produir-se modificacions.

Informació sobre els enllaços o links

Fesomia no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles, o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi es farà per voluntat i risc exclusiva de l’usuari. Fesomia no garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de Fesomia ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar incorrectament un vincle, tant en connectar al web de Fesomia com en accedir a la informació d’altres llocs des del web de Fesomia.

Informació sobre la utilització de galetes o cookies

En aquest web es poden estar utilitzant galetes informàtiques o cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari visita el web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va triar en la seva primera visita al web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Fesomia pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Fesomia ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen dues finalitats: una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i altra de venda de productes segons es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

Fesomia declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Fesomia no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Fesomia no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Fesomia realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda d’altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Dels continguts creats i generats per Fesomia, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, és permès la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.O (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No obstant els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes, propietat de tercers titulars, que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de Fesomia, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Fesomia és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

Fesomia, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn als llocs web de Fesomia, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Fesomia per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Fesomia, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Fesomia.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, Fesomia queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Confidencialitat del correu electrònic

Si rebeu missatges de correu electrònic de Fesomia, heu de saber que aquests van adreçats exclusivament als seus destinataris i que poden contenir informació confidencial sotmesa al secret professional. Si en rebeu algun i no sou el destinatari final, us agrairem que ens ho comuniqueu i que el destruïu immediatament.